dissabte, 9 de març de 2013Hi havia a la casa vella, l'encetada ara fa un any, el raconet per als llibres de la mar. Un polp vingut des de La Rioja i figuretes de capitans i gats peixcadors comprats a ports anglesos custodiaven les pàgines que ens havien fet somiar. Feia moltíssima calor, a aquella casa, i la Pirena es gitava al terra panxa en amunt mentre jo escoltava Neil Diamond cantar les cançons de Jonathan Livingston Seagull.